Lucrări de intreținere curentă

  • dotare centrală termică

–   caiet de sarcini pentru contractare caiet_sarcini_centrala (descărcare)

Lucrare teminată la data de 23.12.2015