Névtelen-1

Scurt istoric                                                   

 

Comuna Ormenisse află în partea de sudest a Transilvaniei, pe malul râului Olt, la poalele estice ale Munţilor Perşani, pe linia principală de cale ferată Braşov – Sighişoara, la 43 km de oraşul Braşov.

Numărul locuitorilor este 2005, de etnie română, maghiara şi rroma (din anii 1905 numărul rromilor a cunoscut a creştere continuă: în anul şcolar 1927–28 sunt înscrişi 21 elevi rromi, în 1947–48 sunt înscrişi 42 elevi, în anul şcolar 2001–2002 sunt 170 din totalul de 239 elevi înscrişi, în anul şcolar 2005–2006 sunt 150 elevi rromi din totalul de 212 elevi înscrişi).

 Numele satului este amintit prima dată într–un testament din 1594: Wrmeos (Ürmös)  în limba maghiară, când voievodul Transilvaniei, Gheorghe Rakóczi I. donează satul familiei Maurer, familie patroană a localităţii până la revoluţia din anul 1848.

Primul document în scris despre existenţa şcolii datează din sec. XVII. Prima „Casa a învăţăceilor” a fost lipită de parohia unitariană şi a figurat ca Şcoala Bisericească până în 1875 (cu limba de predare maghiară).

 Din anul 1876 şcoala devine Şcoala Populară Mixtă cu 6 clase şi îşi schimbă imobilul, terenul cu corpul vechi al actualei clădiri  (o casa de piatra cu  cinci odăi)  a fost cumpărat de regatul ungar pentru scoală.

Din anul 1923 şcoala apare sub denumirea de Comuna Şcoala Primară Română de Stat  cu secţie maghiară, din anul 1954: Şcoala de 7 ani cu două secţii, iar din 1963 Şcoala Generală de 8 ani. In anii  1965-1968 se construieşte o noua clădire cu etaj, cu opt săli de clasa. Din anul şcolar 2000-2001 se înfiinţează în cadrul şcolii generale – Şcoala Profesională de Ucenici de 2 ani, care se transformă în Şcoală de Arte şi Meserii cu clasele a IX-a şi a X-a, nivelul I. de calificare în domeniul mecanic și păstrează acest statut până în 2009 după care revine la denumirea inițială de Școală Generală.

Din anul 2012 având un efectiv mai mare de 300 copii, școala primește statut de personalitate juridică și își schimbă la finele anului 2012 denumirea, în Școala Gimnazială Ormeniș

Din 1.septembrie 2005 Grădiniţa trece structural la şcoală: funcţionează cu 3 grupe de secție româna și o grupa mixta maghiară .

 În prezent imobilul de la nr. 513 Str. Principală, unde funcţionează Şcoala Generală cu clasele I – VIII este proprietatea domeniului public împreună cu terenul aferent şi sunt administrate de Primăria Ormeniş.